≡ Menu

Slovar

Account – Račun

Poznamo DEMO in prave račune. Na Demo računu trgujemo z navideznim denarjem, na pravem računu pa s pravim denarjem.


Ask price –

Je trenutna cena, po kateri bo trg prodal specifičen valutni par.


Bear – Medved

Če se trg pomika navzdol, temu rečemo bear market ali bearish


Bid price –

Je cena po, kateri bo trg kupil specifičen valutni par.


Breakeven –

Je točka, kjer je dobiček enak izgubam. To je točka pri kateri smo odprli pozicijo in kasneje ko je cena narasla, na to isto mesto prestavili stop loss.


Bull – Bik

Če se trg pomika navzgor, temu rečemo bull market ali bullish.


CFD – pogodba za razliko

CFD je kratica za “contract for difference” in je priljubljena oblika trgovanja z derivati.


Commodities –

Trguje se z blagom, kot so kava, kakav, sladkor, pšenica in rudni izdelki, kot so platina, zlato, srebro in nafta.


Cross rate –

Menjalni tečaj med dvema valutama, ki nista uradni valuti države, v kateri je naveden menjalni tečaj.


Economic calendar – Ekonomski koledar

Ekonomski koledar v realnem času zajema finančne dogodke in kazalnike z vsega sveta.


ETF – Borzno-trgovalni sklad

Exchange-traded fund (ETF) je investicijski sklad, ki sledi indeksu, blagu ali obveznicam in se trguje na borzah.


Exchange rate – Menjalni tečaj

Vrednost ene valute izražena z vrednostjo druge valute.


Futures –


Indices – Kazalniki


Leverage – Vzvod

Finančni vzvod je možnost, da trgujete z večjo vsoto denarja, kot ga imate na računu. Na primer, če imate na računu 1000 EUR in odprete pozicijo z vzvodom 50:1, trgujete s 50.000 EUR, kar pomeni, da ste kupno moč povečali za 50-krat.


Long – Dolg


Dolga (Long) pozicija pomeni, da smo začeli z nakupom in pričakovanjem, da bomo v prihodnosti prodali po višji ceni in ustvarili dobiček.


Lot –


Margin – Marža

Provizija za odprtje ali vzdrževanje pozicije.


Options – Opcije


Order – Naročilo


Pip

Najmanjša sprememba v gibanju cene, ki ga lahko valuta naredi. Na primer: 1 pip za EUR/USD = 0.0001 in 1 pip za USD/JPY = 0.01.


Short – Kratek

Kratka (Short) pozicija se začne s prodajo pred nakupom z namenom, da se zaloga proda po nižji ceni in ustvari dobiček.


Spread –

Razlika med kupno in prodajno ceno.


Stocks – Delnice

Ko kupite delnice, kupite majhen delček podjetja.


OPOZORILO!!!

Informacije najdene na tej spletni strani niso investicijski nasvet, ampak moje osebno mnenje. Donosi v preteklosti, niso garancija za donose v prihodnosti.
Vedno naredite svojo raziskavo in se ne zanašajte na informacije najdene na strani https://forextrgovanje.si