≡ Menu ≡ Menu

Slovar

Account – Račun

Poznamo DEMO in prave račune. Na Demo računu trgujemo z navideznim denarjem, na pravem računu pa s pravim denarjem.


Ask price –

Je trenutna cena, po kateri bo trg prodal specifičen valutni par.


Bear – Medved

Če se trg pomika navzdol, temu rečemo bear market ali bearish


Bid price –

Je cena po, kateri bo trg kupil specifičen valutni par.


Breakeven –

Je točka, kjer je dobiček enak izgubam. To je točka pri kateri smo odprli pozicijo in kasneje ko je cena narasla, na to isto mesto prestavili stop loss.


Bull – Bik

Če se trg pomika navzgor, temu rečemo bull market ali bullish.


CFD – pogodba za razliko

CFD je kratica za “contract for difference” in je priljubljena oblika trgovanja z derivati.


Commodities –

Trguje se z blagom, kot so kava, kakav, sladkor, pšenica in rudni izdelki, kot so platina, zlato, srebro in nafta.


Cross rate –

Menjalni tečaj med dvema valutama, ki nista uradni valuti države, v kateri je naveden menjalni tečaj.


Economic calendar – Ekonomski koledar

Ekonomski koledar v realnem času zajema finančne dogodke in kazalnike z vsega sveta.


ETF – Borzno-trgovalni sklad

Exchange-traded fund (ETF) je investicijski sklad, ki sledi indeksu, blagu ali obveznicam in se trguje na borzah.


Exchange rate – Menjalni tečaj

Vrednost ene valute izražena z vrednostjo druge valute.


Futures –


Indices – Kazalniki


Leverage – Vzvod

Finančni vzvod je možnost, da trgujete z večjo vsoto denarja, kot ga imate na računu. Na primer, če imate na računu 1000 EUR in odprete pozicijo z vzvodom 50:1, trgujete s 50.000 EUR, kar pomeni, da ste kupno moč povečali za 50-krat.


Long – Dolg


Dolga (Long) pozicija pomeni, da smo začeli z nakupom in pričakovanjem, da bomo v prihodnosti prodali po višji ceni in ustvarili dobiček.


Lot –


Margin – Marža

Provizija za odprtje ali vzdrževanje pozicije.


Options – Opcije


Order – Naročilo


Pip

Najmanjša sprememba v gibanju cene, ki ga lahko valuta naredi. Na primer: 1 pip za EUR/USD = 0.0001 in 1 pip za USD/JPY = 0.01.


Short – Kratek

Kratka (Short) pozicija se začne s prodajo pred nakupom z namenom, da se zaloga proda po nižji ceni in ustvari dobiček.


Spread –

Razlika med kupno in prodajno ceno.


Stocks – Delnice

Ko kupite delnice, kupite majhen delček podjetja.


OPOZORILO!!!

Informacije najdene na tej spletni strani niso investicijski nasvet, ampak moje osebno mnenje.
Vedno naredite svojo raziskavo in se ne zanašajte na informacije najdene na strani https://forextrgovanje.si